ПрАТ"Виноградівське АТП 12144"

Код за ЄДРПОУ: 03353584
Телефон: /03143/ 2-47-00
e-mail: atp12144@i.ua
Юридична адреса: 90300, Закарпатська обл., м.Виноградів,вул.І.Франка,84
 
Дата розміщення: 30.09.2014

Особлива інформація на 26.09.2014

ВІДОМОСТІ

про зміну складу посадових осіб емітента

Дата прийняття рішення

Зміни (призначено, звільнено обрано або припинено повноваження)

Посада*

Прізвище, і'мя, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)** або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

д/нЗвільненоГоловний бухгалтерБогля Надiя Василiвнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Звiльнена з посади головного бухгалтера Богля Надiя Василiвна у зв"язку з переходом на iншу роботу. Перебувала на посадi з 2010 р. Акцiями емiтента не володiє Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини.Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.
д/нПризначеноВ.о.Головного бухгалтераКочнєва Ольга Григорiвнад/н, д/н, д/н0
Зміст інформації:
Виконуючим обов"язки головного бухгалтера призначено Кочнєву Ольгу Григорiвну. Працювала на пiдприємствi бухгалтером. Призначена на невизначений термiн. Акцiями не володiє. Посадова особа не має непогашеної судимостi за корисливi та службовi злочини. Згоди на оприлюднення паспортних даних не надавала.

* Окремо вказуються особи, які звільняються та призначаються (обираються або припиняють повноваження) на кожну посаду.

** Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.