ПрАТ"Виноградівське АТП 12144"

Код за ЄДРПОУ: 03353584
Телефон: /03143/ 2-47-00
e-mail: atp12144@i.ua
Юридична адреса: 90300, Закарпатська обл., м.Виноградів,вул.І.Франка,84
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про юросіб, що надають послуги

 
Найменування  ПАТ"Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  30370711
Місцезнаходження  Україна, м. Київ, 01001, м.Київ, вул.Б.Грiнченка,3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ № 189650
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  19.09.2006
Міжміський код та телефон  (044) 377-70-16
Факс  (044) 279-10-78
Вид діяльності  Юридична особа, яка здiйснює професiйну депозитарну дiяльнiсть
Опис  Товариство здiйснило дематерiалiзацiю випуску акцiй. Укладено договiр з депозитарiєм ПАТ"НДУ"
 
Найменування  АФ "Ватра"
Організаційно-правова форма  Приватне пiдприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  22071064
Місцезнаходження  Україна, Закарпатська область, Виноградiвський, 90300, м.Виноградiв, вул.Миру,43
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  1544
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа  26.01.2001
Міжміський код та телефон  (03143)2-43-02
Факс  Дв
Вид діяльності  Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис  Iнша iнформацiя вiдсутня.
 
Найменування  ПАТ"Комерцiйний iнвестицiйний банк"
Організаційно-правова форма  Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ  19355562
Місцезнаходження  Україна, Закарпатська область, 88000, м.Ужгород, вул.Гойди ,10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності  АВ № 493346
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ  ДКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа  15.10.2009
Міжміський код та телефон  (0312) 61 98 30.
Факс  (0312) 61 98 30.
Вид діяльності  Дiяльнiсть зберiгача
Опис  Укладений договiр iз зберiгачем ПАТ"Комiнвестбанк"