ПрАТ"Виноградівське АТП 12144"

Код за ЄДРПОУ: 03353584
Телефон: /03143/ 2-47-00
e-mail: atp12144@i.ua
Юридична адреса: 90300, Закарпатська обл., м.Виноградів,вул.І.Франка,84
 

Річний звіт за 2011 рік

Титульний аркуш звіту

Директор       Фурман Мирон Миронович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

      М.П.
 
21.04.2012
  (дата)


Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік

1. Загальні відомості
    Повне найменування емітента ПрАТ"Виноградiвське АТП 12144"
    Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
    Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 03353584
    Місцезнаходження емітента
     Територія (область) Закарпатська область
     Район Виноградiвський
     Поштовий індекс 90300
     Населений пункт м.Виноградiв
     Вулиця, будинок вул.I.Франка,84
     Міжміський код, телефон та факс I03143I 2-47-00, 2-22-38
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
    Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.04.2012
    Річна інформація опублікована у 77 Бюлетень Цiннi папери України 26.04.2012
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
    Адреса власної сторінки в мережі Інтернет, на якій розміщена Інформація atp12144.pat.ua 26.04.2012
  (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)