ПрАТ"Виноградівське АТП 12144"

Код за ЄДРПОУ: 03353584
Телефон: /03143/ 2-47-00
e-mail: atp12144@i.ua
Юридична адреса: 90300, Закарпатська обл., м.Виноградів,вул.І.Франка,84
 

Річний звіт за 2011 рік

Інформація про посадових осіб

Володіння акціями | Стаж роботи та освіта


Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
Директор Фурман Мирон Миронович ВО № 256487, виданий Берегiвським РВ УМВС 15.05.2001 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Головний бухгалтер Богля Надiя Василiвна ВО № 070294, виданий Виноградiвським РВ УМВС 16.01.1996 0 0.00000000000 % 0 0 0 0
Голова Наглядової ради Фурман Мирон Петрович ВО № 098453, виданий Берегiвським РВ УМВС 06.02.1996 01.05.2005 2 892 210 85.78967000000 % 2 892 210 0 0 0
Член Наглядової ради Костак Михайло Михайлович ВО № 256487, виданий Берегiвським РВ УМВС 16.05.2001 01.05.2005 5 0.00014800000 % 5 0 0 0
Член Наглядової ради Пап Павлiна Олександрiвна ВО № 129842, виданий Берегiвським РВ УМВС 05.10.1996 30.04.2006 5 0.00014800000 % 5 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Павлик Маргарета Василiвна ВО № 268447, виданий Виноградiвським РВ УМВС 08.06.1996 30.04.2006 5 0.00014800000 % 5 0 0 0
Усього   2 892 225 85.79011500000 % 2 892 225 0 0 0
Опис