ПрАТ"Виноградівське АТП 12144"

Код за ЄДРПОУ: 03353584
Телефон: /03143/ 2-47-00
e-mail: atp12144@i.ua
Юридична адреса: 90300, Закарпатська обл., м.Виноградів,вул.І.Франка,84
 

Річний звіт за 2012 рік

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента

3.1.1. Повне найменування ПрАТ"Виноградівське АТП 12144"
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності) ПрАТ"Виноградівське АТП 12144"
3.1.3. Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс 90300
3.1.5. Область, район Закарпатська область, Виноградiвський
3.1.6. Населений пункт м.Виноградiв
3.1.7. Вулиця, будинок вул.I.Франка,84

3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента

3.2.1. Серія і номер свідоцтва 03353584
3.2.2. Дата державної реєстрації 01.10.1997
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виноградівська райдержадміністрація
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.) 842820
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.) 842820

3.3. Банки, що обслуговують емітента

3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Ощадбанк м.Ужгород
3.3.2. МФО банку 312356
3.3.3. Поточний рахунок 26002305712251
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
немає
3.3.5. МФО банку немає
3.3.6. Поточний рахунок немає

3.4. Основні види діяльності

Код за КВЕД Найменування
49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського типу.
Дв Дв
Дв Дв

3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом59056220.04.2011Міністерство транспорту України0
Опис:
Термін ліцензії - необмежений.

3.6. Відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств

Найменування об’єднання Місцезнаходження об’єднання
"Закарпатавтотранс"м.Ужгород,вул.Капушанська,102
Асоцiацiя займається координацiєю господарської дiяльностi пiдприємств, що об`єдналися, шляхом централiзацiї виробничих та управлiнських функцiй в галузi автоперевезень. Товариство є членом цiєї асоцiацiї та займається тою ж дiяльнiстю.

3.7. Інформація про рейтингове агентство

Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1 2 3 4
д/нд/нд/нд/н

3.8. Інформація про органи управління емітента