ПрАТ"Виноградівське АТП 12144"

Код за ЄДРПОУ: 03353584
Телефон: /03143/ 2-47-00
e-mail: atp12144@i.ua
Юридична адреса: 90300, Закарпатська обл., м.Виноградів,вул.І.Франка,84
 

Річний звіт за 2012 рік

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 30.04.2012
Кворум зборів** 99.1
Опис 1. Обрання голови та секретаря зборів, лічильної комісії та затвердження регламенту.
2. Звіт Директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010-2011р.р.. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Директора.
3. Звіт наглядової ради Товариства. Прийняття рішення за результатами звіту Наглядової ради.
4. Звіт та висновки Ревізора. Прийняття рішення за результатами висновків ревізора.
5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2011р..
6. Затвердження порядку розподілу прибутку за підсумками діяльності товариства в 2011р..
7. Затвердження цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради Товариства. Обрання особи, уповноваженої на підписання таких договорів з членами Наглядової ради.