ПрАТ"Виноградівське АТП 12144"

Код за ЄДРПОУ: 03353584
Телефон: /03143/ 2-47-00
e-mail: atp12144@i.ua
Юридична адреса: 90300, Закарпатська обл., м.Виноградів,вул.І.Франка,84
 
Дата розміщення: 27.04.2017

Річний звіт за 2016 рік

ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування ПрАТ"Виноградiвське АТП 12144"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності) А01 №471087
3. Дата проведення державної реєстрації 01.10.1997
4. Територія (область)* Закарпатська область
5. Статутний капітал (грн) 842820
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі 0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії 0
8. Середня кількість працівників (осіб) 55
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

49.31 - Пасажирський наземний транспорт мiського та примiського типу

Дв - Дв

Дв - Дв

10. Органи управління підприємства

Загальнi збори акцiонерiв, Директор, Наглядова рада,Ревiзор

11. Банки, що обслуговують емітента:
1) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Ощадбанк м.Ужгород
2) МФО банку 312356
3) Поточний рахунок 26002305712251
4) Найменування банку (філії, відділення банку),
який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
немає
5) МФО банку немає
6) Поточний рахунок немає